Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

AGWQSLPrint

                       AGWQSLPrint

 Info
Designing your own QSL card is now easier than ever. This is a Program that helps you design and then Print your QSL cards filling them automatically with QSO data. Data can be from any logbook program that can export the QSOs in ADIF format. That ADIF formatted file AGWQSLPrint uses to Fill your QSL with QSO Data.
 Registration
The program is free for use by HAM Radio Amateurs.-----> DOWNLOAD

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Υou Tube

Loading...

DxCoffee - Hamradio Magazine

DUST COVER

DUST COVER
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ετικέτες

WORLD CLOCK

QRZ