Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

IOTA TOUR 2014 BY F4HAU

LAST news:
03/06/14 to 12/06/14 a new IOTA Tour soon...Stay Tuned!
I will make a "Island Tour" on "Holidays style" to bring on the Air some new islands on each IOTA reference if seas and weather conditions will permit!
The main purpose will to have fun and make pleasure to IOTA Hunters!73's!wink
Qsl via F4HAU ( Buro or Direct with SAE or Stickers!thx!)
INFO FROM QRZ.COM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

DxCoffee - Hamradio Magazine

DUST COVER

DUST COVER
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ετικέτες

WORLD CLOCK

QRZ