Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

TT8TT VIA I2YSB CHAD 2012

Following our previous announce, the TT8TT team will be active from
october 3th to 16th, 2012
.
The team will pay particular attention to Japan and West Coast,
as TT is the fortieth and the twenty-third place respectively in the
ranking of most-wanted.
Please, go to the survey, it is very useful to see where more attention is needed.
Many thanks

Art, IK7JWY
(TT8TT pilot station)

REAL TIME ONLINE LOG 
WEBSITE ---->HERE


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

DxCoffee - Hamradio Magazine

DUST COVER

DUST COVER
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ετικέτες

WORLD CLOCK

QRZ